Twitter response:

Yıl Sonu Programları

Ront, müzik eşliğinde kareografi ve beden dilini kullanarak , herhangi bir düşünce veya bir düşünce veya duygunun haraketli ve şarkı söylenerek oynandığı bir oyun türüdür.

Bu çok hareketli oyun , çocukların sanatsal yetenekleri geliştirdiği gibi , oyun ihtiyaçlarını da cevap vermektedir.

Bu yarışma , sanat dili ile çocuklarımıza kişisel gelişme ve ifade özgürlüğü sağlamakla birlikte topluma uyumu ve özgüven kazandırır. Çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve psikomotor gelişimlerini destekler…