Twitter response:

Tv programları

Okul öncesi dönemde çocuklarımızın eğitim hedeflerini saptarken çocuğu tek basına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür.

Eğitimci olarak başarılı bir okulöncesi eğitimini amaçlıyorsak içine anne-babayı da alan, aile eğitimini kapsayan, önem veren hedefler oluşturmak zorundayız.