Twitter response:

Oyun Etkinliği

Oyun etkinliklerinde amaç: Görsel belleği geliştirmek,çocukların dikkatlerini yoğunlaştırmalarını öğrenmelerini sağlamak, verilen yönergeyi dinleme ve yerine getirme, psikomotor gelişimlerini desteklemektir. Oyun çocuğu eğlendirirken fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda gelişimlerini sağlar.