Twitter response:

Okuma – Yazma

Kavram gelişimini desteklemek, kavramları çeşitli araçlar ve nesnelerle göstererek kavratmak, küçük kas gelişimlerini desteklemektir, renk, sayı, şekil, mekân ve zıt kavramları kazanmalarını sağlamaktır.