Twitter response:

Mental Aritmetik

Çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır. Kâğıt, kalem ve hiçbir elektronik aygıt kullanmadan, sadece insan zihninin gücü ile hesap makinesi hızında yapılan bir aritmetik işlem sistemidir.

 • Mental Aritmetik Eğitiminin Kazanımları Sağ ve sol beyinde gelişimi.
 • Analitik beceri ve düşünce süreçlerinde gelişimi.
 • Zihinden hesaplayabilme yeteneğinin gelişmesi.
 • Matematik dersini sevme ve çok iyi bir matematik temeli oluşumu.
 • Daha iyi bir hafıza.
 • Algı, kavrama.
 • Odaklanma ve Dikkat.
 • Yaratıcılık.
 • Konsantrasyon ve zihinsel dayanıklılığın artışı.
 • Sezgisel düşüncenin gelişimi.
 • Dinleme ve anlama becerilerinde artış.
 • Kendini ifade ve yüksek öğrenme kapasitesi.
 • Keskin gözlem.
 • Güçlü fotografik bellek.
 • Hızlı refleks.
 • Gelişmiş mantık.
 • Daha hızlı okuma, anlama ve yazma.
 • Problem çözme yeteneğinde artış.
 • Gelişmiş bir özgüven