Twitter response:

Eğitici Amaçlı Geziler

Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir. Çocuklar gezilerde gözlem yapma, merak duygularını kazanmaktadırlar.

Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma sorumluluğunu yerine getirme ve üreticiliğinin gelişmesi içinde bu tür geziler önemli fırsattır.

Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar.