Twitter response:

Ebru Sanatı

Suda erimeyen boyaların yoğunlaştırılmış su üzerine serpilerek nakışlı kağıt elde etme sanatına ebru denir.Önemli olan sanatsal değeri olan bir ebru yapmak değil, çocukların zihnini, duygularını ve bedenini bütünleştirip stres ve endişeden uzaklaşıp rahatlamasıdır.

  • Ebru, öncelikle sabrı ve kabullenmeyi öğretir.
  • Ebru ruh dinginliği sağlar,sabrı artırır.
  • Kişi dikkatini suya ve renklerin hareketine yoğunlaştırdığında gerginliği azalır.
  • İnsanın oyun oynaması bir ihtiyaçtır,suyla ve renklerle oyun oynama fırsatı verir ebru.
  • Ebru sanatı sabır, anlayış ve hoşgörüyü öğreterek, çocukları olgunlaştırır.