Twitter response:

Değerler Eğitimi

Değerler eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi kapsar. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir. Değerler içinde yaşadığımız toplumumuz için de önemlidir çünkü onlar genel yaşam tarzımızı ve yönünü belirleme açısından önemlidir.

Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması ayrı bir önem taşır. Bunu kazandıracak ilk birim ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması ve bu gibi sebepler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, değer eğitimi okul öncesi eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu eğitimin hedefi önce değerleri oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Değerler anlatmakla edinilmezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Erken çocukluk döneminde çocuk; varsayılmak, saygı duyulmak, öğrenmek ve araştırmak, özgürlük, mutlu olmak, güven vb. ilişkiler ister. Bu isteklerin üzerine bina edilirse değer eğitimi kişilik oluşturma eğitimine çok daha rahat dönüşür. Değerler eğitiminde model olmak da çok önemlidir.