Twitter response:

Hakkımızda

Vizyonumuz

Nasıl bir insan?

Eğitim programımız “Bütün” dür. “Bütün”; birbiriyle anlamlı, ilgili bağlantılarla birbirine bağlanan parçalardan oluşur.İnsan bir bütündür. Merakları, düşündükleri, yaptıkları ve sonuçlarıyla… Öğrenme bir bütündür. Dünyadaki merak edip öğrenmek istenebilecek şeylerin bir bütün olarak sunulduğu yer ise okul. Çocukların beyin gelişimi, doğal merakı ve öğrenme doğası, eğitim programımızın temelini oluşturur.

Eğitimin, çocuklarımıza mutlu ve başarılı bireyler olma isteği ve yeteneğini kazandırmak olduğuna inanıyoruz.

Biz her çocuğun içinde, onun özgür, çok yönlü ve bir birey olarak yetişmesini sağlayacak değerler olduğuna, Toplumların mutluluğunu sağlamanın, cehaleti ortadan kaldırmanın ve demokratik bir toplum yaratma yolunun ancak toplumların iyi yetiştirilmiş bireylerince sağlanabileceğine; bu nedenle de insan için gösterilecek en önemli çabanın eğitim olduğuna inanıyoruz.

Bütün bu değerlerin yanı sıra, topluma yararlı olacak kişilik özelliklerini de kazandırmak hedefimizdir. Bu noktada bize güç veren; tarihimizden bu yana bizi biz yapan inancımız, geleneklerimiz kısaca zengin kültür mirasımızdır. Bize düşen, ona çağın gereklerini yaparak sahip çıkmaktır.

 

Misyonumuz

Nasıl bir okul?

21. yüz yılın hızla değişen şartlarında milli ve manevi varlığını koruyan, kültürel değerlerini benimseyen , olumlu kişilik temellerinin atılmasına yönelik eğitim anlayışı için de her çocuğun kendine özgü nitelikler ve yeteneklerle doğduğunu kabul edip; çocuklarımızın sahip oldukları değerleri özgürce ifade edebilecekleri, geliştirebilecekleri ve yeni yetenekler kazanabilecekleri ortamlar ve olanaklar hazırlıyoruz.

 

Yani;

 • Özgüven Sahibi
 • Yeniliklere açık
 • Doğaya saygılı
 • Estetik anlayışı gelişmiş
 • Dürtülerini kontrol edebilen
 • Bilimsel düşünen
 • Üretken
 • Araştırmacı
 • Yabancı dil konuşabilen
 • Kendini ve insanları içten sevebilen
 • Bireyler yetiştirebilmek ve bu değerlere adanmış okullar olma kimliğini sürdürmek.