Twitter response:

Çocuklara Yönelik Rehberlik

rehberlik-cocuk-img

Okula uyum ve oryantasyon çalışmaları:
Çocukların ilk sosyal açılımlarını güvenli şekilde gerçekleştirmek amacı ile çocuğa uygun olan oryantasyon programı pedagogumuz rehberliğinde hazırlanmaktadır.

Çocuğu tanıma programı:
Çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri, karakteristik özellikleri, güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri, pedagogumuzun bireysel ve grup çalışmaları (gözlem, test, oyun vb ) sonucunda değerlendirilmektedir.

Olası bir davranış veya uyum probleminin tespit edilmesi, değerlendirme ve takibi:
Olası bir davranış veya uyum problemi tespit edilirse, veliye bildirilmesi, çocuğun kişilik özelliklerine uygun müdahale programının oluşturulması, problemin takibi ve değerlendirilmesi pedagogumuz tarafından yapılır. Gerekli görüldüğü takdirde dış bir kaynaktan uzmana yönlendirme gerçekleşir

Karakter Eğitimi:
Karakter Eğitiminin amacı; öğrencilere temel insani değerleri kazandırma, bu değerlere karşı duyarlılık geliştirme ve bunları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak. Her seviye için kazandırılması öngörülen karakter değerleri belirlenmiştir. Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir.

Değerlerimiz:

  • İnanç
  • Ahlak
  • Sevgi
  • Arkadaşlık
  • Paylaşma
  • İyilik
  • Sorumluluk,
  • Doğruyu Söylemek
  • Kibar Olamak

Sosyal Beceri Geliştirme Çalışması:
Çocukların gelişim süreçlerinde, arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir.

Dikkat Geliştirme Çalışması:
Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.

Problem çözme:
Öğrencilere problemlerini çözmelerine yardımcı olacak problem çözme yöntemlerini tanıtmak.